اوقات شرعی
 
   
  • عضو شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس : محمد فانی
   عضو شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس : محمد فانی
   محمد فانی
   عضو شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس
   دانشجوی کارشناسی ارشد - مدیریت تحول 1391 -
   تلفن تماس :09366690662
   رایانامه :fani_mhmd@yahoo.com
   شرح وظایف و سوابق
   شرح وظایف :

   عضوکمیسیون حقوقی  فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرستان مشهد

   عضو کمیسیون تحول اداری شهرستان مشهد

   عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد

   عضو کمیسیون نظارت بر طرح های  تفصیلی شهرستان مشهد

   عضو شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان مشهد مقدس

   عضو شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی شهرستان مشهد (رسیدگی به شکایات وتخلفات شوراهای اسلامی)

   عضو کمیسیون ستاد هدفمندی یارانه های شهرستان مشهد

   عضو کمیسیون نظارت بر روژه های عمرانی شهرستان مشهد

    

   سوابق اجرایی :

   عضو هیات ورزشی ووشو استان خراسان رضوی

   رییس هیات ورزشی بازیهای بومی محلی بخش مرکزی مشهد

   بازرس ویژه استانداری خراسان رضوی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی

   مدیر مسوول و صاحب امتیاز پایگاه خبری شورا تریبون  (اولین خبرگزاری اختصاصی شوراها و مدیریت شهری)

         - کارشناس نظارت وارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی ودانشجوپی دانشگاه

        -کارشناس نشریات دانشجوئی دانشگاه

         عضو هیات مدیره صندوق رفاه کارکنان دانشگاه

        عضو ستاد برگزاری نماز جمعه شهر ستان چناران (1378 تا 1382)

          داور فدراسیون والیبال کشور

        ناظر هیات نظارت برانتخابات شهرستان چناران (1378 تا کنون)

        عضو هیات مدیره شرکت همیار گستر پارت ( تاسیس 1383)

        عضو کانون نویسندگان جوان خراسان ( سال 1372 تا 1374(

         سابقه فعالیت دربرخی تشکلهای فرهنگی شهر مشهد

         ارائه طرح و پیشنهادرفع محرومیت فرهنگی واجتماعی به نهاد ریاست جمهوری ( دولت دهم ) و تائید در کمسیون فرهنگی واجتماعی مربوط 1390

    

    

    

    

    

    

    

    

   سوابق علمی تحقیقاتی :

   لیسانس حقوق 

   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول 1391

    دانش پژوه دوره پیشرفته مدیریت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه  قم واحد خراسان رضوی

   خبرنگار فرهنگی  معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

   اطلاعات تماس
   تلفن تماس :09366690662فکس :05132290524
   رایانامه :fani_mhmd@yahoo.com