اوقات شرعی
 
   
  • رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس : غلامرضا بصیری پور
   رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس : غلامرضا بصیری پور
   غلامرضا بصیری پور
   رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد مقدس
   دکترا - مدیریت شهری -
   تلفن تماس :05138441156
   رایانامه :
   شرح وظایف و سوابق
   شرح وظایف :

   1 -   مسئوولیت امور اداری و مالی شورا .

   2 - اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات .

   3 - دعوت از فر ماندار، روسای دستگاههای اجرایی , و سازمانهای دولتی و نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص که حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای شورا ضروری باشد .

   4 -    دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا .

     5 - ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا .

   6 -    معرفی نماینده یا نمایندگان شوراکه از بین اعضا انتخاب می‌شوند به مسؤولان اجرایی نهادها و سازمانها .

   7 -    امضای احکام مسؤول دبیرخانه شوراکارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا .

   8 -   ارسال یک نسخه از مصوبات شورا به شورای اسلامی استان , نمایندگان حوزه انتخابیه , فرماندار و مسئوولان اجرای ذیربط ظرف مدت 10 روز پس از تصویب .

     9 -    امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا .

     10 -    اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه .

   11 -   ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به مقامات ذیربط .

     12 شرکت در جلسات رسمی دستگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی درصورت دعوت رسمی .

   13 -   امضای احکام رؤسای کمیسیونها

   سوابق اجرایی :

   رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی

   رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

   مدیرکل ستاد اجرای فرمان امام (ره) در استان خراسان رضوی -شمالی- جنوبی

   مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مسکن سازخراسان رضوی

   مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از بیماران آسیب پذیرتوس

   رئیس هیئت مدیره شورای عالی خانه خیرین استان خراسان رضوی

   رئیس هیئت مدیره مرکز آموزشی عترت مطهر

   فرماندار مشهد در 5 سال

   فرماندار اندیمشک-کرمانشاه-دزفول دردوران دفاع مقدس

   رئیس هیئت ورزشی باستانی وکشتی پهلوانی

   رئیس هیئت ورزشهای بیماران خاص

   رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین جامعه المصطفی

   اطلاعات تماس
   تلفن تماس :05138441156فکس :05132290524
   رایانامه :--